“מִי שֶׁעָשָׂה נִסִּים” – Blue Melody ft. Chaim D. Berson & Zemiros Group
by on March 29, 2015

A timely powerful תפלה encapsulated in a powerful Melody.

As חדש ניסן is upon us, the month of חרות, the month of גאולה, one cannot help but think about all of the צרות that we are facing across every part of the world. Without exception. We are all in it together. We can feel each others worry and pain. Who can say they are not ready nor anxious to see the גאולה שלימה immediately!

This coming Pesach let’s come together as one. Let us Sing as One Nation in harmony. A תפלה in אחדות. A cry that will pierce the above from all corners of earth.

מי שעשה נסים לאבותינו וגאל אותם מעבדות לחרות. הוא יגאל אותנו בקרוב ויקבץ נדחינו מארבע כנפות הארץ חברים כל ישראל, ונאמר אמן.
____________________________________

Performance: Blue Melody Group
www.bluemelodygroup.com

Vocalist: Chaim Dovid Berson
Choir: The Zemiros Group
Mix & Master: Roar Recording (Aryeh Kunstler)
Video & Edit: Motty Engel

Original Artist: MBD

Leave a Reply

2014 Blue Melody Group © All rights reserved.